Υπογράφτηκε η σύμβαση για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης στο Μελάνθιο, τη Νίκη και το Πετροπουλάκι

Η σύμβαση για την αντικατάσταση των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του Μελανθίου, της Νίκης και του Πετροπουλακίου υπογράφτηκε σήμερα μεταξύ του Δημάρχου Άργους Ορεστικού και των εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Μελανθίου, Νίκης, Πετροπουλακίου από τις πηγές τους και καλλιέργεια πηγών τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Άργους Ορεστικού» έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055) και προϋπολογισμό 266.400 €.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς θα αντικαταστήσει τα δίκτυα σωληνώσεων των παραπάνω οικισμών, τα οποία λόγω παλαιότητας εμφανίζουν πολλές διαρροές και σημαντικά προβλήματα. Η αντικατάστασή τους θα γίνει με σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, ενώ παράλληλα θα τοποθετηθούν φρεάτια διακοπής πίεσης, αεροεξαγωγών και εκκένωσης στα σημεία που απαιτούνται.

Επιπλέον, θα γίνουν επισκευές καλλιεργειών νερού στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Άργους Ορεστικού, με σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση της ποσότητας του νερού, την αποφυγή διαρροών και την προστασία των πηγών από εξωτερικούς μολυσματικούς παράγοντες.